Savo Original tekutý dezinfekční prostředek 5 l

96 %

Popis produktu

Parametry produktu

Objem
5 l

Recenze

 • , zakoupeno v Drogerie Xantea.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Léta odzkoušený produkt.

 • , zakoupeno v FROS ZPS s.r.o.

  Doporučuje produkt

  100 %

  Spokojenost.
  Splňuje účel

 • , zakoupeno v OiL-SHOP

  Doporučuje produkt

  90 %

  výborný prostředek,

Parametry produktu

Objem
5 l

Popis produktu

Chlornan sodný 47 g/kg (4,7%) (EC 231-668-3).

Savo Original je prostředek určený k dezinfekci vody a všech povrchů v domácnosti.

Jeho použití je všestranné. Spolehlivě odstraní 99,9% nebezpečných virů a bakterií, které zamořují povrchy ve vaší domácnosti a vodu ve studních a bazénech.
Savo lze použít jako celosezónní mikobiocidní a protiporostový prostředek pro provoz bazénů.

Země původu: Česká republika

Adresa dodavatele: UNILEVER ČR, spol. s r.o. , Rohanské nábřeží 670/17 , 186 00 Praha 8, Česká republika

Bezpečnostní upozornění

GHS05 - korozivní a žíravé látky

GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95% hydroxid sodný.

Signální slovo: Nebezpečí

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. 

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 - Při styku s kůží (nebo s vlasy):
P305 - Při zasažení očí:
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře
P338 - Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P351 - Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P353 - Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P361 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P391 - Uniklý produkt seberte.

 kontakt na Toxikologické informační středisko/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Bezpečnostní list: https://cdn.kosik.cz/content/pdf/bl/8594005390485.pdf

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

48zákazníků doporučuje produkt
1zákazník nedoporučuje produkt
96 %
průměr z 74 hodnocení
5
67 ×
4
6 ×
3
0 ×
2
0 ×
1
1 ×
 • , zakoupeno v Drogerie Xantea.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Léta odzkoušený produkt.

 • , zakoupeno v FROS ZPS s.r.o.

  Doporučuje produkt

  100 %

  Spokojenost.
  Splňuje účel

 • , zakoupeno v OiL-SHOP

  Doporučuje produkt

  90 %

  výborný prostředek,

 • , zakoupeno v VMD

  Doporučuje produkt

  100 %
  • výhodné balení
 • , zakoupeno v DROGEO.CZ

  Doporučuje produkt

  80 %
  • Velké balení
 • , zakoupeno v Drogerie PeMi

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Cena
 • , zakoupeno v DROGEO.CZ

  Doporučuje produkt

  100 %
  • nic
 • , zakoupeno v VMD

  Doporučuje produkt

  100 %

  dobré balení

 • , zakoupeno v DROGEO.CZ

  Doporučuje produkt

  100 %

  kvalita...

 • , zakoupeno v diskont drogerie

  Doporučuje produkt

  100 %

  o.k